نحوه درخواست پناهندگی
- Farsi version

Full playlist of How to apply videos available here.

وزارت کشور انتظار دارد که افراد واقعاً نیازمند به حمایت پناهندگی هنگام ورود به انگلیس ، بلافاصله ادعاي پناهندگی کنند. با این وجود ممکن است دلایل مختلف بسیاري وجود داشته باشد که سبب شود افراد بلافاصله ادعاي پناهندگی نکنند یا نتوانند ادعا کنند. اگر بلافاصله درخواست پناهندگی نکردید ، باید دلایل خود را توضیح دهید.

مهم است که یک وکیل داشته باشید تا در طی مراحل پناهندگی به شما کمک کند ، اما به خاطر داشته باشید که اگر درخواست پناهندگی را به تعویق بیندازید ، این خطر وجود دارد که وزارت کشور ممکن است فکر کند به حمایت پناهندگان نیازي ندارید. براي ثبت درخواست خود با وزارت کشور با شماره 4193 123 0300 تماس بگیرید. آنها سؤالاتی ساده درباره شما و خانواده تان خواهند پرسید. آنها سوال نخواهند کرد که چرا درخواست پناهندگی می کنید . همچنین از شما یک آدرس درخواست می کنند که بتوانند نامه مربوط به قرار مصاحبه در واحد غربالگري پناهندگی ، House Lunar ، جاده 40 Wellesley ، 2BY CR9 Croydon ، را براي شما ارسال کنند

اگر بی بضاعت یا بی خانمان هستید ، می توانید مستقیماً به واحد غربالگري پناهندگی بروید . نیازي نیست که ابتدا با وزارت کشور تماس بگیرید.

اولین مصاحبه اي که با وزارت کشور خواهید داشت مصاحبه غربالگري نام دارد. در مصاحبه غربالگري شما ، وزارت کشور سؤالاتی را براي تعیین این که چه کسی هستید و چگونه وارد انگلستان شده اید ، خواهد پرسید. همچنین از شما درخواست خواهند کرد که به طور خلاصه دلیل یا دلایل خود را براي درخواست پناهندگی بیان کنید.

از شما اثر انگشت و عکس خواهند گرفت. سپس یک کارت یا اوراق دیگري به شما می دهند که اطلاعات شخصی تان را تأیید می کند و این که شما درخواست پناهندگی داده اید. وزارت کشور سوابق خود را بررسی می کند که آیا قبلاً در انگلستان اقامت داشته اید ، یا اینکه از اثر انگشت به دست شما رسیده یا در یک کشور اروپایی دیگري درخواست پناهندگی داده اید یا خیر. اگر اثر انگشت شما در بانک اطلاعاتی اروپا یافت شود ، وزارت کشور می تواند بعداً تصمیم بگیرد شما را به کشوري که قبلاً در آن ادعاي پناهندگی کرده اید یا انگشت نگاري انجام داده اید ، برگرداند.

وزارت کشور یک مترجم در اختیار شما قرار می دهد ، معمولاً از طریق تلفن ، که رایگان است. مهم است که شما و مترجمتان از این که همدیگر را به خوبی می فهمید ، راضی باشید. ممکن است چندین ساعت در واحد غربالگري باشید. سپس وزارت کشور هنگام رسیدگی به ادعاي شما تصمیم خواهد گرفت که شما را بازداشت کند یا آزاد کند. بعید است که شما در بخش غربالگري بازداشت شوید. در حین مصاحبه غربالگري ، وزارت کشور باید از شما بپرسید که آیا ترجیح می دهید که مصاحبه پناهندگی یا ” ماهوي ” توسط یک آقا یا یک خانم انجام شود و آیا به مترجم نیاز دارید. مصاحبه پناهندگی شما دومین مصاحبه اي است که با وزارت کشور خواهید داشت و طی آن در مورد جزئیات مربوط به درخواست پناهندگی خود صحبت خواهید کرد ( به بخش زیر مراجعه کنید ).

درباره ادعاي پناهندگی در وب سایت دولت بیشتر بخوانید

طی یا بعد از مصاحبه غربالگري خود ، ممکن است پرسشنامه اي دریافت کنید که لازم است تا یک تاریخ مشخص تکمیل کنید و به وزارت کشور تحویل دهید.

ین پرسشنامه شامل سوالاتی مفصل در مورد پرونده شما است و براي تکمیل آن باید مشاوره حقوقی دریافت کنید زیرا بخشی از مدارك شما خواهد بود.

اگر نمی توانید پرسشنامه را در مهلت مقرر برگردانید ، باید قبل از یا روز پایانی مهلت خود با وزارت کشور تماس بگیرید و دلیل آن را توضیح دهید .اگر پرسشنامه را بر نگردانید یا دلیل عدم تکمیل به موقع آن را به وزارت کشور ارائه ندهید ، وزارت کشور ممکن است اینگونه تلقی کند که از درخواست خود صرف نظر

اگر وکیل ندارید ، افسر حقوقی ما ممکن است بتواند توصیه هایی به شما ارائه دهد ، از جمله چگونگی درخواست زمان بیشتر ، اما نمی تواند فرم را با شما تکمیل کند

قبل از ارسال به وزارت کشور، یک نسخه کپی از فرم را براي خود تهیه کنید.

پس از مصاحبه غربالگري ، مصاحبه پناهندگی خود را انجام خواهید داد. در این مصاحبه است که وزارت کشور درباره جزئیات ادعاي شما سؤال خواهد کرد. برخی افراد مدت زیادي منتظر نمی مانند که تاریخ مصاحبه پناهندگی خود را بگیرند و عده اي چندین ماه منتظر می مانند. این مصاحبه ها می تواند چندین ساعت به طول انجامد. اگر به مترجم احتیاج دارید ، حتماً از قبل به وزارت کشور بگویید و آنها به صورت رایگان یکی را براي شما ترتیب می دهند.

در ابتداي مصاحبه ، وزارت کشور از شما سؤال می کند که آیا براي انجام مصاحبه به اندازه کافی احساس تندرستی می کنید ، آیا داراي مشکلات پزشکی هستید و آیا شما و مترجم یکدیگر را می فهمید.

وزارت کشور همچنین از شما سؤال خواهد کرد که آیا می خواهید مدارکی را ارائه کنید. تمام مدارکی که به زبان هاي دیگر هستند باید قبل از ارائه به وزارت کشور به انگلیسی ترجمه کنید. شما باید مدارك خود را قبل از ارائه به وزارت کشور به وکیل خود نشان دهید. ممکن است وکیل شما توصیه کند مدرك خود را کمی پس از مصاحبه ارسال کند. به یاد داشته باشید که از تمام مدارکی که ارائه می کنید یک نسخه کپی نگه دارید.

مصاحبهکننده وزارت کشور درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی شما سؤال خواهد کرد. مصاحبه کننده همچنین از شما درخواست خواهد کرد که تأیید کنید ادعاي شما مبتنی بر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی است. مصاحبه کننده باید از شما بپرسد که می خواهید چگونه مورد خطاب قرار بگیرید ، براي مثال از چه نامی می خواهید استفاده کنید و می خواهید آنها را براي توصیف گرایش جنسی ، هویت جنسی یا خصوصیات جنسی شما ، از چه واژگانی استفاده کنند. آنها از شما سؤال می کنند که در کشور مبدأ خود از چه چیزي می ترسید. آنها از شما سؤالاتی راجع به چگونگی فهمیدن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی تان سؤال خواهند پرسید. اگر شما بر اساس خصوصیات جنسی خود ، یعنی به دلیل اینکه بیناجنس هستید ، درخواست پناهندگی کرده اید ، ممکن است از شما سؤال شود که چگونه و چه زمانی که آگاهی پیدا کردید که خصوصیات جنسی شما با آنهایی که معمولاً از زنان و مردان انتظار می رود متفاوت است. اینها سؤالاتی درباره تاریخچه شخصی شما هستند. ممکن است از شما بپرسند که در مورد خودتان چگونه فکر می کنید و چه احساس دارید. آنها از شما خواهند خواست هر آنچه را که ممکن است در کشور مبداء شما برایتان رخ داده باشد یا در صورت لزوم ، در مورد شرکاي قبلی یا فعلی خود ، توضیح دهید. وزارت کشور نباید از شما بخواهد که اعمال جنسی را توصیف کنید. این سوالات با توجه به شرایط پرونده شما متفاوت خواهد بود.

در پایان مصاحبه ، شما فرصت افزودن اطلاعات بیشتر را خواهید داشت. همچنین از شما سؤال خواهد شد که آیا جدا از مواردي که در مصاحبه مورد بحث قرار گرفته است دلایل دیگري براي ماندن در انگلستان دارید.

اگر در طول مصاحبه خود به استراحت نیاز دارید ، می توانید درخواست کنید. اگر سوالی را درك نکردید ، باید آن را بیان کنید. اگر تاریخ و یا جزئیات دیگري را به یاد نمی آورید ، بهتر است به جاي حدس زدن حقیقت را بگویید ، تا از خطر اشتباه کردن پرهیز کنید که ممکن است باعث شود وزارت کشور فکر کند شما حقیقت را نمی گویید ، (این مسئله تحت عنوان “آسیب رساندن به باورپذیر بودن شما” شناخته می شود).

وزارت کشور معمولاً مصاحبه ها را روي نوار ضبط می کند ، اما می توانید با ارائه یک درخواست قبلی اطمینان حاصل کنید که این کار را انجام دهند. ثبت کتبی مصاحبه و بر روي یک حافظه معمولاً قبل از ترك اتاق مصاحبه به شما داده می شود.

طی مصاحبه ، ممکن است از شما درخواست شود یک فرم را تکمیل کنید که در آن اجازه می دهید ، یا “رضایت” می دهید وزارت کشور سوابق پزشکی شما را از پزشکانتان درخواست کند. در صورت عدم تمایل لازم نیست براي این کار رضایت بدهید. امتناع از رضایت نباید بر تصمیم گیري در مورد درخواست شما تأثیر بگذارد. بهتر است قبل از امضاي فرم رضایت ، از وکیل خود درخواست مشاوره کنید.

شواهد و مدارك هر چیزي است که شما براي پشتیبانی از ادعاي خود به وزارت کشور می دهید ، از جمله آنچه شما به زبان می آورید. سوابق مصاحبه ، اظهارات ، اسناد ، نامه ها ، گزارش ها ، اظهارات سایر شاهدان ، همه شواهد و مدارك محسوب می شود.

شما باید با جزییات توضیح دهید که چرا می ترسید در کشور مبدأ خود مورد آزار و اذیت قرار بگیرید. بسیاري از موارد رد ادعاهاي پناهندگی + LGBTQI توسط وزارت کشور به این دلیل است که باور ندارند متقاضیان لزبین ، گی ، دوجنسگرا ، ترنس ، خارج از جنسیت یا بیناجنس هستند. بنابراین مهم است که براي صحبت در مورد تجربه خود در رابطه با گرایش جنسی ، هویت جنسی یا خصوصیات جنسی خود صحبت کنید. این به معناي صحبت در مورد رابطه جنسی نیست ، بلکه درباره آن است که شما به عنوان یک شخص چگونه به فردي که هستید تبدیل شدید. شما باید براي هرگونه مدرکی که به زبانهاي دیگر نوشته شده باشد ترجمه هاي حرفه اي به انگلیسی تهیه کنید. در زیر دسته بندي هاي اصلی شواهد را می بینید اما ممکن است موارد دیگري نیز وجود دارند.

اظهارات شهادت شخصی شما

اظهارات شما باید تجربیات شما را به عنوان یک فرد + LGBTQI توصیف کند. اظهارات شما همچنین باید شامل جزئیات هرگونه آزار و اذیتی باشد که ممکن است در گذشته از آن رنج برده باشید . این اظهارات می تواند شامل توضیحات مربوط به روابطی باشد که ممکن است در گذشته داشته اید. در صورت لزوم ، باید یک توضیح در این مورد بنویسید که چرا قبلاً ادعاي پناهندگی نکرده اید. همچنین باید توضیح دهید که چرا از بازگشت به کشور خود می ترسید و چرا باور دارید که مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت.

اظهارات شما شواهد اصلی شما است و وکیل شما نیز باید در تهیه آن به شما کمک کند. معمولاً با توصیف خانواده خود، تحصیلات خود و هر شغلی شروع می کنید که شاید در کشور مبدا یا جاي دیگري داشته اید. شما باید برخی از جزئیات سفر خود به انگلستان را ارائه دهید . سپس باید تجربیات یا وقایع مربوط به پرونده خود را توضیح دهید. آنها را به ترتیبی که اتفاق افتاده است شرح دهید ، و در پایان دلیل تصمیم خود براي ترك را بیان کنید. اگر در گذشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید ، یا موفق به جلوگیري از آزار و اذیت شده اید ، باید آن را توصیف کنید. در پایان باید توضیح دهید چرا می ترسید که برگردید و از چه کسی یا از چه چیزي می ترسید.

اظهارات شاهد یا نامه هاي پشتیبان

اظهارات شاهدان یا نامه هاي دوستان ، خانواده و شرکاي فعلی یا سابق می تواند از آنچه درباره گرایش جنسی ، هویت جنسی ، بیان جنسی یا خصوصیات جنسی خود می گویید ، و در صورت امکان ، هر اتفاقی که براي شما افتاده است ، از شما پشتیبانی کند. همه افراد به اظهاراتی از این قبیل نیاز ندارند.

اظهارات یا نامه هاي شاهدان باید امضا شده و داراي تاریخ باشند. شاهدان باید نام و آدرس کامل خود را ارائه داده و یک کپی از شناسنامه خود را ضمیمه کند. آنها فقط باید درمورد آنچه به صورت دست اول می دانند اظهار نظر کنند و به این فکر نکنند که در صورت بازگشت به کشور مبدأ خود چه خطري می تواند براي شما وجود داشته باشد. اگر یک شاهد نامه اي را از خارج از کشور می فرستد ، حتما پاکت آن را نگه دارید.

گزارش هاي پزشکی

اگر براي مثاال ، در کشور مبدأ خود مورد حمله قرار گرفته اید یا از یک مشکل پزشکی رنج می برید از وضعیت پزشکی ، گزارشی از پزشک یا بیمارستان که در آن تحت درمان قرار گرفته اید می تواند حائز اهمیت باشد.

اطلاعات کشور

اطلاعاتی که نشان دهد کشور مبداء شما براي افراد + LGBTQI چه وضعیتی دارد ، مانند گزارش هاي حقوق بشر و مقالات مطبوعاتی ، می توانند براي نشان دادن وجود خطر آسیب مفید باشد. وزارت کشور باید به اطلاعات مربوط به آنچه در هر کشور اتفاق می افتد دسترسی داشته باشد و در مورد بسیاري از کشورها داراي یادداشت هاي مربوط به خط مشی و اطلاعات کشور است. وزارت کشور ، اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که آیا فکر می کند وضعیت کشور شما به معنی وجود خطر آسیب جدي است که از آن می ترسید. اگر بتوانید شواهدي را براي حمایت از ادعاي خود مبنی بر اذیت و آزار افراد + LGBTQI در کشور خود ارائه دهید ، به پرونده شما کمک می کند.

وزارت کشور بر اساس مصاحبه ها و شواهد شما در مورد ادعاي شما تصمیم می گیرد. این کار ممکن است چند روز یا ماه طول بکشد. اگر در یک مدت زمان معقول تصمیمی دریافت نکردید ، وکیل شما ممکن است تأخیر وزارت کشور را به چالش بکشد.

شش تصمیم یا “نتیجه” احتمالی وجود دارد.

نتیجھ ١ :سال اعطای وضعیت پناھندگی بھ مدت ٥ سال

اگر وضعیت پناهندگی به شما داده شود ، شما مانند یک شهروند انگلستان، مجاز به کار ، تحصیل و مطالبه مزایا در انگلستان هستید.

پس از پایان پنج سال ، اگر هنوز در معرض خطر آزار و اذیت هستید می توانید براي ماندن درخواست اجازه نامحدود کنید. شما باید قبل از به پایان رسیدن اجازه اقامت خود به عنوان یک پناهنده درخواست دهید

نتیجھ ٢ :اعطای حمایت بشردوستانھ بھ مدت ٥ سال

این نتیجه مشابه وضعیت پناهندگی است. این مورد به ندرت در مورد افراد + LGBTQI که درخواست پناهندگی دارند ، صدق می کند.

در مورد تفاوت بین وضعیت پناهندگی و حمایت بشردوستانه در مجموعه ابزارهاي حق اقامت بخوانید.

نتیجھ ٣ :نوع دیگری از اجازه اعطا شده است

وزارت کشور ممکن است به شما اجازه “اختیاري” براي ماندن در انگلستان یا اجازه “خارج از قواعد” براي یک مدت محدود (معمولاً به مدت دو سال و نیم) بدهد. این امر نادر است اما ممکن است مناسب باشد ، به عنوان مثال ، اگر با یک شهروند انگلستانیی در ارتباط باشید و شرایط استثنایی وجود داشته باشد که نتوانید به کشور

مبدأ خود برگردید و براي پیوستن به شریک زندگی خود درخواست ویزا دهید. همچنین ممکن است به دلایل دیگر اجازه اختیاري براي اقامت به شما داده شود.

نتیجھ ٤ :رد شده – با حق تجدیدنظر در انگلستان

اگر وزارت کشور درخواست شما را رد کرده است ، به طور معمول حق تجدیدنظر خواهید داشت. براي اطلاعات بیشتر به “تجدیدنظرها” مراجعه کنید.

نتیجھ ٥ :رد شده – بدون تجدید نظر تا پس از ترک انگلستان

گاهی اوقات وزارت کشور ادعاهاي پناهندگی را “بی اساس” تأیید می کند. این بدان معناست که معتقدند که ادعاي پناهندگی موفق نخواهد شد ، و حق تجدید نظر از داخل انگلستان وجود نخواهد داشت. این امر در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که وزارت کشور معتقد باشد کشور مبدا شما بی خطر است. در موارد بسیار نادر ، اگر وزارت کشور فکر کند بسیار باور نکردنی است که شخص + LGBTQI باشد ادعا را تأیید خواهد کرد. شما می توانید با کمک یک وکیل درخواست تجدید نظر قضایی بدهید.

نتیجھ ٦ :رد شده – بدون حق تجدید نظر

در چند مورد ، وزارت کشور تمام حق تجدیدنظر علیه عدم پذیرش پناهندگی را رد می کند زیرا درخواست تجدید نظر قبلی یا فرصتی براي توضیح ادعاي پناهندگی وجود داشته است. شما می توانید با کمک یک وکیل درخواست تجدید نظر قضایی بدهید.

اطلاعات بیشتر درباره بررسی هاي قضایی را در مجموعه ابزار حق اقامت بخوانید.

درخواست ھای تجدید نظر

اگر وزارت کشور درخواست شما را رد کند، معمولاً حق تجدیدنظر را خواهید داشت. شما باید فرم درخواست تجدیدنظر خود را ظرف 14 روز از تاریخ ارسال نامه عدم پذیرش به شما، به دیوان درجه یک (اتاق مهاجرت و پناهندگی) ارسال کنید.

درخواست تجدید نظر شما توسط قاضی دیوان درجه یک که یک دادگاه حقوقی است رسیدگی می شود. قاضی مستقل از وزارت کشور است. شما باید پرونده خود را با پاسخ به دلایل رد ادعاي پناهندگی خود از سوي وزارت کشور آماده کنید.

باید انتظار داشته باشید به دادگاه فراخوانده شوید و با پاسخ دادن به سؤالات مربوط به پرونده خود که از سوي نماینده وزارت کشور و قاضی پرسیده می شود ، “مدارك و شواهد” ارائه کنید. هر شاهدي که ممکن است داشته باشید نیز باید در دادگاه شرکت کند. شما “فرجام خواه” خواهید بود و وزارت کشور “فرجام خوانده” خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در مورد درخواست تجدیدنظر به دیوان درجه یک و دیوان عالی را در جعبه ابزار حق اقامت یا این ویدئو توسط Consonant بخوانید. همچنین می توانید اطلاعات مربوط به درخواست تجدیدنظر را در وب سایت دولت بیابید.

وزارت کشور ممکن است به شما اجازه “اختیاري” براي ماندن در انگلستان یا اجازه “خارج از قواعد” براي یک
مدت محدود (معمولاً به مدت دو سال و نیم) بدهد. این امر نادر است اما ممکن است مناسب باشد ، به عنوان
مثال ، اگر با یک شهروند انگلستانیی در ارتباط باشید و شرایط استثنایی وجود داشته باشد که نتوانید به کشور

دو نتیجه احتمالی از دیوان رده اول وجود دارد.

نتیجھ ١ :درخواست تجدید نظر مجاز است

به معنی آن است که شما پیروز شده اید. در صورت برنده شدن درخواست تجدیدنظر شما بر اساس مبنایی متفاوت ، به عنوان مثال ، زندگی خصوصی و خانوادگی شما در انگلستان ، وزارت کشور باید به شما وضعیت پناهندگی یا حمایت بشر دوستانه ، یا نوع دیگري اجازه بدهد.

ا این حال ، وزارت کشور 14 روز فرصت دارد تا در صورت اعتقاد به این که قاضی مرتکب یک “خطاي قانونی” شده است ، درخواست اجازه تجدیدنظر علیه تصمیم دیوان رده اول کند. اگر وزارت کشور اجازه تجدید نظر را دریافت کند ، پرونده شما به دیوان عالی ارسال می شود .

نتیجھ ٢ :تجدیدنظر رد شد

به معنی آن است که شکست خورده اید.

درخواست مجوز تجدیدنظر در دادگاه عالی

اگر فکر می کنید قاضی مرتکب یک ” خطاي قانونی ” شده است ، می توانید براي اجازه تجدید نظر علیه تصمیم دیوان رده اول اقدام کنید. ” خطاي قانونی ” به معنی آن است که قاضی در نحوه اجراي قانون یا در نظر گرفتن شواهد اشتباه کرده است و اگر مرتکب آن اشتباه نشده بودند ، شاید اجازه تجدید نظر شما را صادر کنند.

حداکثر 14 روز پس از ارسال عزم نامه براي شما، باید درخواست را به صورت کتبی ارائه کنید. وکیلتان به شما مشاوره می دهد که آیا درخواست اجازه تجدید نظر می تواند موفق باشد یا خیر. شما باید درخواست خود را براي اجازه تجدیدنظر به دیوان رده اول ارسال کنید.

اگر دیوان درجه یک از صدور اجازه تجدیدنظر خودداري کند ، می توانید مستقیماً به دیوان عالی کشور مراجعه کنید. اگر دیوان عالی کشور نیز از صدور اجازه خودداري کند ، می توانید با کمک یک وکیل درخواست دادرسی قضائی کنید.

دادرسی دیوان عالی

اگر دیوان رده اول یا دیوان عالی به شما اجازه تجدیدنظر اعطا کند ، در دیوان عالی جلسه دادرسی برگزار می شود.

در جلسه دادرسی ، دیوان عالی ابتدا تصمیم خواهد گرفت که آیا دیوان درجه یک مرتکب خطا در قانون شده است یا خیر. اگر دیوان عالی متوجه شود که خطایی قانونی مرتکب شده است ، یکی از دو مورد زیر را انجام می دهند:

1 .پرونده را به دیوان درجه یک باز می گردانند تا مجدداً توسط یک قاضی متفاوت رسیدگی شود. یا

2 .خودشان دوباره تصمیم می گیرند. اگر دیوان عالی کشور مجدداً تصمیم را اتخاذ کند ، معمولاً پس از جلسه

دادرسی دیگر انجام می شود. اگر دیوان عالی تصمیم جدید را صادر کند ، می تواند درخواست تجدید نظر شما را مجاز دانسته یا آن را رد کند.

از طرف دیگر ، دیوان عالی ممکن است متوجه شود که در تصمیم دادگاه دیوان درجه یک هیچ خطاي قانونی وجود ندارد و تجدیدنظر شما را رد می کند.

اگر درخواست تجدیدنظر شما رد شود و دیگر نتوانید درخواست تجدید نظر بدهید ، طرح یک “ادعاي تازه” براي پناهندگی امکان پذیر است اما این یک روند پیچیده است.

اگر بتوانید مدارکی جدید بدست آورید یا در صورت تغییر وضعیت افراد + LGBTQI در کشور مبداء شما، می توانید یک ادعاي جدید یا “تسلیم موارد بیشتر” مطرح کنید. براي حضور در واحد تسلیم موارد بیشتر در لیورپول جهت ارائه مدارك جدید خود ، باید یک قرار ملاقات رزرو کنید. در برخی شرایط ، از شما انتظار نمی رود که به لیورپول بروید ، به عنوان مثال. اگر بازداشت شده اید یا به دلیل مشکل پزشکی نمی توانید سفر کنید.

می توانید در وب سایت دولت در مورد روند طرح ادعاي جدید بخوانید

براي یافتن وکیل ، می توانید با کسانی که در وب سایت Rainbow Migration ذکر شده اند تماس بگیرید ، که هم داراي وکلائی است که باید حق الزحمه شان را بپردازید و هم وکلائی که حق الزحمه شان با کمک هاي حقوقی پرداخت می شوند.

اگر پول کافی براي پرداخت هزینه هاي وکیل را ندارید ، ممکن است محق کمک حقوقی باشید. وکلاي به کار گرفته با کمک هاي حقوقی می توانند بسیار خوب باشند زیرا اغلب آنها تجربه زیادي دارند.

کمک هاي حقوقی براي موارد زیر پرداخت می شود:

وکیل شما براي تهیه درخواست پناهندگی

یک مترجم حرفه اي براي حضور در قرارهاي ملاقات با وکیلتان

ترجمه مدارك

در صورت لزوم، گزارش پزشکی یا کشوري تخصصی

وکیل شما براي تهیه درخواست تجدید نظرتان

وکیل یا حقوقدان شما براي نمایندگی شما در جلسه دادرسی دیوان

معمولاً کمک هاي حقوقی نمی توانند براي تماس با وزارت کشور جهت ثبت درخواست پناهندگی از طرف شما ، یا براي حضور در مصاحبه پناهندگی همراه شما ، هزینه هاي وکیل را بپردازند ، مگر آنکه در بازداشت باشید. این کمک ها نمی توانند هزینه کار بر روي درخواست هاي تجدیدنظر مربوط به پناهندگی را بپردازند که بعید به نظر می رسد موفق باشند.

کمک هاي حقوقی فقط در صورت وجود یک دلیل بسیار قوي امکان تغییر وکیل گرفته شده با کمک هاي حقوقی را می دهند.

اگر توسط وزارت کشور بازداشت شده اید و به یک وکیل کمک هاي حقوقی نیاز دارید ، از اداره بهزیستی بخواهید تا شما را براي انجام جراحی قانونی نام نویسی کند.

اطمینان حاصل کنید که براي تهیه پرونده خود با وکیلتان سخت کار می کنید. اگر فکر می کنید کارهاي بیشتري باید انجام شود ، در این باره سؤال کنید. اگر نگران کارهاي انجام شده بر روي پرونده خود هستید ، ممکن است بتوانیم کمک کنیم – لطفا با ما تماس بگیرید.

وکلاي کمک هاي حقوقی به اندازه کافی وجود ندارند. گاهی اوقات Rainbow Migration می تواند به افرادي کمک کند که خودشان نتوانسته اند یک وکیل پیدا کنند.

در وب سایت آژانس کمک هاي حقوقی چک کنید که آیا می توانید کمک هاي حقوقی دریافت کنید و همچنین کمک هاي بیشتر حقوقی از طرف وکلا را ببینید.