Si të aplikosh për azil
Mbrojtja që i jepet një refugjati të njohur quhet 'azil' dhe do të thotë që Mbretëria e Bashkuar nuk do t'ju kthejë përsëri në vendlindjen tuaj. Ju do të duhet të bindni Home Office (Ministrinë e Brendshme) ose një gjykatës se do të rrezikonit nga dëmtimi serioz në vendlindjen tuaj për faktin se jeni lezbike, gej, biseksual, transgjinorë, homoseksual ose interseksual (LGBTQI +).