د پنا غوښتني لپاره څه ډول درخواست کولی شئ
- Pashto version

Full playlist of How to apply videos available here.

د کورنیو چارو وزارت تمه لري چې هغه خلک چې په ریښتیا د مهاجرینو خوندیتوب ته اړتیا لري د پناه غوښتنې غوښتنه وکړي کله چې دوی انګلستان ته ورسیږي. په هرصورت، ډیری بیلابیل دلیلونه کیدی شي چې ولې خلک سمدستي د پناه غوښتنه نه کوي یا نشي کولی. که تاسو سمدستي د پناه غوښتنه نه وي کړې، تاسو باید خپل دلیلونه بیان کړئ.

 دا مهمه ده چې یو وکیل ولرئ

دوی به تاسو سره د پناه غوښتنې پروسې په جریان کې مرسته وکړي مګر په یاد ولرئ چې که تاسو د پناه غوښتنې غوښتنه ځنډوئ، نو دا خطر شتون لري چې د کورنیو چارو وزارت فکر وکړي چې تاسو د مهاجرینو خوندیتوب ته اړتیا نلرئ، یا دوی ممکن تاسو ته د لنډې مودې رخصت درکړي. د خپل غوښتنلیک د راجستر کولو لپاره، د کور دفتر ته په 0300 123 4193 زنګ ووهئ. دوی به ستاسو او ستاسو د کورنۍ په اړه ساده پوښتنې وکړي. دوی به دا پوښتنه ونه کړي چې تاسو ولې د پناه غوښتنه کوئ. دوی به د یوې پتې غوښتنه هم وکړي چیرې چې دوی باید تاسو ته د مرکې لپاره د پناه غوښتنې سکرینینګ یونټ، لونر هاوس، 40 ویلسلي روډ، کرایډن CR9 2BY کې یو لیک واستوي.

که تاسو بې کوره یا بې کوره یاست، تاسو کولی شئ په مستقیم ډول د پناه غوښتنې د پلټنې څانګې ته لاړ شئ. تاسو اړتیا نلرئ لومړی د کور دفتر ته زنګ ووهئ.

لومړنۍ دوه مرکې چې تاسو به یې د کورني دفتر Office Home سره ولرئ د سکرینیګ مرکي ګڼل کیږي. ستا سو په 

سکرینینګ مرکو کې به د کډوالو مرکزي دفتر یا Office Home پوښتنې وکړي چې تاسو څه ډول تر انګلستانه را ورسیدلئ. 

دوی به له تاسو وپوښتي چې په لنډه توګه یې وضیح کړئ چې د پنا غوښتنې لپاره کوم دلیل یا دالیل لرئ. 

دوی به له تاسو څخه د ګوتې اخیستو سره سره یو عکس هم واخلي.دوی به تاسو ته ستاسو د شخصي معلوماتو د تصدیق لپاره کارت یا نور اسناد درکړي چې تاسو د پناه غوښتني لپاهر ادعا کړي ده. د کډوالو مرکزي دفتر(Home Office) به خپل ریکارډ څخه پلټنه وکړي ترڅو معلومه کړي چې آیا له دې وړاندي څخه تاسو په انګلستان کې پاتې شوي یاست که نه او آيا په بل اروپایې هیواد کې مو ګوته لګولې ده یا مو د پناه غوښتنه کړې ده. که چېرې ستاسو ګوتې د اروپا په ډیټابس کې پیدا شوې، د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) به وروسته پرېکړه وکړي چې تاسو بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي چېرې چې تاسو مخکې د پناه غوښتني لپاره مو ګوتې لګولي وي. 

د کډوالو مرکزي دفتر Office Home به ستاسو لپاره یو ژباړونکي وغواړي او ټولي ټلیفوني اړېکې به وړیا وي. دا ډېره مهم 

ده چې ژباړونکی او ستاسو یو بل په خوښۍ سره وپیژنۍ. 

 اسو به د څو ساعتونو لپاره د سکرینینګ په خونه کې پاتي شئ. د کډوالو مرکزي دفتر Office Home به وروسته پریکړه وکړي چې د پناه غوښتني د جریان پر مهال تاسو له ځان سره وساتي او که خوشي مو کړي. خو دا ناممکنه ده چې تاسو د سکرینینګ په خونه کې وساتل شئ.ستاسو د سکرینینګ د مرکې پرمهال، د کډوالو مرکزي دفتر Office Home به له تاسو پوښتنه وکړي که تاسو چیرته دا غوره ګڼۍ چې ستاسو مرکه دې د سړي یا ښځي له لوري چمتو کړل شې او که یو ژباړونکي ته اړتیا لري. مهرباني وکړئ په پام کې ولرئ چې آیا تاسو لپاره د یو نر پر وړاندې د خپلې کیسې بیانول آسان دي او که د یوې مېرمنې پر وړاندې، او ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) ته د خپله ترجیج ووایاست، که چېرې تاسو کومه ترجیح ولرئ. د کډوالو مرکزي دفتر Office Home سره ستاسو د غوښتني د ادعا دوهم مرکه دوهمه مرکه  ده چې تاسو پکې د خپلي پناه غوښتني په 

اړه په تفصیل سره خبري کوي (الندي یې ووینۍ) 

ولولئ government website

دفتر (Home Office)ستاسو د ادعا د تفصیل په اړه پوښتنه وکړي. اکثره خلک د نیټي د ترالسه کولو لپاره د زیات وخت لپاره په تمه نه پاتي کیږي او اکثره خلک بیا د څو میاشتو لپاره په تمه پاتی کیږي.ممکینه ده چې دا مرکې په کمه موده کې ترسره شې. که تاسو چیرته ژباړونکي ته اړتیا وینئ دخپلي ډاډمنتیا لپاره د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته له مرکې وړاندي خبر ورکړئ ترڅو ستاسو لپاره یو وړیا ژباړونکی چمتو کړي.

د مرکې په پیل کې به د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)له تاسو څخه ستاسو د روغتیا او د راحتۍ په اړه وپوښتي چې ایا تاسو امده یاست چې مرکه ورکړئ، ایا تاسو او ژباړونکی له یو بل سره پیژندلی دی.

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)به له تاسو وپوښتي که تاسو چیرته غواړئ چې د یو ثبوت په څیر اسناد په الس کې ولرئ. تاسو باید خپل اسناد چې په هره ژبه لیکل شوي ووسئ د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته له ورکولو وړاندي په انګلیسي ژبه وژباړئ. مخکي له دې چې خپل اسناد د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته واستوئ قانون پوه ته یې وښایاست. ستاسو قانون پوه ښای تاسو ته سپارښتنه وکړي چې خپل هغه ټول شواهید چې تاسو یې له ځان سره لرئ له مرکي ورسته د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)واستوئ. په یاده ولرئ هغه ټول شواهید چې تاسو چمتو کړي یوه کاپي له ځان سره هم وساتئ

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)مرکه اخیستونکی به له تاسو څخه ستاسو د کورنۍ او ټولنیز شالید په اړه پوښتنې وکړي.مرکه اخیستونکی به له تاسو وپوښتي ترڅو ثابته کړئ چې ستاسو ادعا د جنسي لورمندنې یا د جنسي پیژند ګلوۍ په ساس ده.مرکه اخیستونکی باید له تاسو وپوښتي چې څه ډول باید تاسو معرفي شئ، دمثال په ډول، تاسو کوم نوم غوره ګڼئ چې باید ګټه

تري واخیستل شې، او له دوی څخه څه ډول غوښتنه لرئ چې ستاسو دجنسیت لورموندنې، جنسیت پیژند ګولۍ او یا مشخصات تشریح کړي. دوی به له تاسو څخه پوښتنه وکړي د نصب اړوند په خپل هیواد کومه ویره لرئ.دوی به له تاسو پوښتنې وکړي چې څه ډول تاسو په خپل جنسي تمایل یا په جنسي پیژند ګلوۍ پوه شوئ.

که تاسو د پناه غوښتنې ادعا د جنسي مشخصاتو پر اساس ده، ځکه تاسو د جنسیت بڼه جال ده، ښای له تاسو وپوښتل شې چې څه ډول وپوهیدئ چې ستاسو د جنسیت مشخصات له نرانو او ښځو څخه جال دی چې عموما تري تمه کیږي. دا ستاسو د شخصي تاریخچې اړوند پوښتنې دي. ښای دوی له تاسو وپوښتي د خپل ځان په اړه څه احساس او فکر لرئ.دوی به له تاسو څخه وپوښتي چې د هرهغه څه په اړه وضاحت ورکړئ چې ښای ستاسو د اوسني او یا پخواني ملګري سره ستاسو په هیواد کې د نصب اړوند مثایلو کې رامینځ ته شوي ووسئ. د کورني دفتر (Home Office)باید له تاسو څخه دا غوښتنه ونه کړي چې جنسي اعمال تشریح کړئ. پوښتنې به ستاسو د قضیې په مختلیفو شرایطو پوري اړه ولري. د مرکې په پای کې به تاسو د دې فرصت ولرئ اضافي معلومات ورکړئ .له تاسو به دا هم وپوښتل شي چې آیا تاسو په انګلستان کې د پاتې کیدو لپاره کوم بل دلیل لرئ د دې سربیره چې په مرکه کې پرې بحث شوی دی.

که تاسو د مرکې په جریان کې لنډی دمې ته اړتیا ولرئ کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. که تاسو چیرته په پوښتنه سم پوهه نشوئ همداسي کولی شئ. که تاسو چیرته د نیټي یا نورو معلوماتو په اړه نه پوهیږئ د فکر کولو څخه بهتره خبره داده چې پوښتنه وکړئ، ترڅو دغلطیو څخه ځان وژغورئ او د دې سبب نشې چې دکور دفتر (Home Office) فکر وکړي چې تاسو رښتیا نه وایاستدا ډول پوهیدل ستاسو اعتبار زیانمنوي ( هوم هوس ) (Home Office)عموما مرکې ثبتوي، خو د دې لپاره تاسو ډاډ من

ووسئ چې دوی د دي کار د ترسره کولو پرمهال ستاسو څخه غوښتنه کړي ده. د مرکې لیکل شوي متن او ریکارډ د میمورۍ په مرسته معموال له دې مخکې چې تاسو د مرکې له خونې څخه ووځئ درکول کیږي.

ښای ستاسو په مرکه کې، له تاسو څخه وپوښتل شې چې یو فورم ډک کړئ، چې له مخې یې د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ستاسو اجازه او رضایت ترالسه کوي ترڅو له ډاکټر څخه ستاسو د طبي معلوماتو په اړه پوښتنه وکړي. که تاسو ونه غواړئ مهم نه ده چې د دې لپاره خپل رضایت ښکاره کړئ . د رضایت رد کول باید ستاسو په غوښتنلیک کې پرېکړي زیانمنې نه کړي. دا ډېره مهمه ده چې د خپل قانون پوه مشوري ته مخکي له دې چې د رضایت فورم السلیک کړئ غوږ ونیسئ.

ستاسو د پام وړ مرکې لپاره چمتو کولو څرنګوالي لپاره زموږ لارښوونې وګورئ.

ر ډول شواهید چې تاسو د کډوالو مرکزي دفتر Office Home ته ورکوئ ستاسو د ادعا سره مرسته کوي، ان هغه هم پکې شامل دې چې تاسو یې یادونه کوئ. د مرکې ریکارډ، بیانیه، اسنادونه. لیکونه، راپور، او د نورو عایني 

شاهیدانو بیانی ټول شواهید دي. 

 تاسو اړ یاست چې په تفصیل سره یې واضیح کړئ چې په خپل اصلي هیواد کې له بدلمنۍ څخه ولي ویره لرئ . د کډوالو 

مرکزي دفتر Office( )Home لخوا د   LGBTQI+  پنا غوښتونکو  زیاتي  ردونې د دې لپاره دې چې د په 

غوښتونکې باور نه لري چې دوی ګني په حقیت کې لیسبین، نارینه هم جنسباز، هرجنس ته تمایل، ټرین، کویر یا نرښځۍ دي. دا د دې لپاره مهم دی چې تاسو په اړیکو کې د جنسي تمایل، جنسي پیژندګلوي، یا جنسي مشخصاتو د تجربي په اړه خبري وکړئ، د دې مطلب سیکس یا دجنسي اړیکو د ټینګولو اړوند خبري نه دي، بلکي د دې لپاره دې تر څو معلومه شې د یو شخص په څیر تاسو څوک یاست. هرهغه  شواهید چې له نورو ژوبو څخه په مسلکي توګه انګلیسي ته 

ژباړل شوي تاسو یې باید ترالسه کړئ. 

 الندی د ثبوتونو اصلي کټګوریاني دي خو دلته له دې پرته نور باید هم ووسي. 

 ستاسو د شخصي شاهید بیانیه 

 ستاسو بیانیه باید ستاسو تجربه دیو LGBTQI+ شخص په څیر واضیح کړي.ستاسو بیانیه باید په تفصیل سره د هر هغي زورونې په اړه څرګندونه وکړي چې تاسو ښای ورسره پخوا مخ شوي یاست.دا کولی شې د هغي اړېکي لپاره چې ښای تاسو درلودله د وضاحت وړاندي کړي.که مناسب ووسي، په اړه یې تفصیل ولیکئ چې ولي مو مخکي د پناه غوښتنې ادعا نه کوله.تاسو 

همدا ډول اړیاست چې واضیح کړئ چې ولي بیرته خپل هیواد ته له ستنیدو ویره لرئ او ولې باورکوئ چې تاسو به وزورول شئ. 

 ستاسو بیانیه ستاسو د ثبوت اصلي ټوټه ده، او د دې په چمتو کولو کې ستاسو قانون پوهه باید له تاسو سره مرسته وکړي.معموال، تاسو به د خپلي کورنۍ له تفصیل څخه پیل وکړئ، ستاسو تعلیم او هره دنده ښای تاسو په خپل هیواد کې ترسره کړي وي هغه که 

هر چیرته وي واضیح کړل شې. تاسو باید انګلستان د خپل سفر په اړه ځیني معلومات وړاندي کړئ. 

وروسته تاسو باید هرتجه به چې لرئ، یا پیښي چې ستاسو د قضی اړوند وي واضیح کړئ. دغه ټول د دې لپاره واضیح کړئ چې په پای کې د دې المل شوي ووسئ چې تاسو یې د خپل هیواد پریښودو ته اړکړي یاست. که چیرته تاسو پخوا زورول شوي یاست، او یا مو له زورونې څخه د ځان ژغورنې هڅه کړي وي، له تاسو غوښتنه کیږي چې 

وضاحت یې ورکړئ. 

په یای کې د دې اړتیا ده چې باید تاسو یې واضیح کړئ چې ولي بیرته هیواد ته له ستنیدو څخه ډار لرئ او څوک یا 

کوم شی شتون لري چې ویره تري لرئ. 

  د شواهیدو بیانیه یا د مالتړ لیک 

د شواهیدو بیانیه یا لیک له ملګرو، کورنۍ او اوسنی یا پخوانی ملګری چې اړېکه ورسره لرئ ستاسو د جنسي تمایل، د جنسیت پیژندګلوۍ، جنسیت څرګندونه، یا جنسي مشخصاتو  په اړه چې تاسو یې ادعا کوئ ، او که چیرته ممکینه وي 

هرهغه څه چې له تاسو سره پیښ شوي وي وښودل شې له تاسو سره مرسته کولی شي. 

هر شخص به دا ډول معلومات ونه لري، 

یا دا ډول بیانی ته اړتیا ولري . 

د شاهیدانو بیانی یا لیکونه باید له نیټو سره سم السلیک شوي ووسي .شاهیدان باید خپل بشپړ نوم ، ادرس او د پیژاند پاڼي یو کاپي چمتو کړي .دوی باید یوازي په هغه څه تبصیره وکړي چې د څه په اړه پوهیږي، د دې ضرورت نشته چې ستاسو هیواد ته بیرته د ستندو د خطر اټکل وکړي .که چیرته له بهر څخه کوم شاهید لیک استوي ډاډمن ووسئ 

چې په پاکټ کې ځای پرځای شوي وي.  . 

طبی راپور 

د بیلګې په ډول، که پر تاسو چیرته په خپل هیواد کې حمله شوي وي یا له طبي حالت څخه زوریږئ، او یو راپور له 

هغه ډاکټر څخه چیرته چې یې ستاسو درملنه کړي وي چمتو کړئ ډېر مهم دی. . 

د هیواد معلومات 

هغه معلومات چې د دې څرګندونه کوي چې ستاسو په هیواد کې د LGBTQI+ خلکو لپاره څه ډول حالت شتون لري، لکه د انساني حقونو راپورونه او د میډیا اړوند مقالي، کولی شې چې د هغه ځای د زورونو د خطر په اړه 

معلومات وړاندي کړي. د کډوالو مرکزي دفتر Office( )Home باید معلوماتو ته الس رسی ولري چې نږدي په    هر هیواد کې رامینځ ته کیږي او د هیواد لپاره پالیسي لري چې د ډېرو هیوادونو اړوند معلومات یاداشت کوي. د کډوالو مرکزي دفتر Office( )Home به د هیواد معلومات و ارزوي او د دې په اړه به خپله پریکړه وکړي، که 

دوی فکر وکړي چې ستاسو په هیواد کې روان وضیعت په ریښتیا سره د جدي زوروني معني لري له کوم څخه چې تاسو ویره لرئ. دا به ستاسو د قضی سره مرسته وکړي، په هر صورت، که تاسو چیرته دخپلي ادعا د مالتړ لپاره 

ثبوت وړاندي کولی شئ  چې LGBTQI خلک ستاسو په هیواد کې زورول کیږي. 

کورنیو چارو وزارت به ستاسو د مرکو او شواهدو پر بنسټ ستاسو د ادعا په اړه پریکړه وکړي. دا کیدای شي څو میاشتې یا حتی ډیر وخت ونیسي. ستاسو د غوښتنلیک په اړه پریکړه کولو کې هرډول ځنډ احتمال نلري چې ستاسو ادعا به بریالۍ وي یا نه.

شپږ احتمالي پریکړې یا “پایلې” شتون لري.

1 پیاله: د مهاجرت حالت د 5 کلونو لپاره تضمین شوی دی 

که چیرته تاسو ته د مهاجرت د 1 ګروپ حالت درکړل شي، تاسو ته به د کار کولو حق درکړل شې، زده کړي او د ادعا ګټي به په انګلستان کې د انګلستاني په څیر په واک کې درکړشي. 

د 5 کالو په پای کې، که تاسو اوس هم د زورونې سره مخ یاست کولی شئ د تل پاتی کیدو لپاره غوښتنه کړئ.تاسو اړتیا لرئ د 

رخصتیدو دمخه غوښتنه وکړئ چې د کډوالۍ پای ته رسیدو پورې پاتې شئ 

2 پایله: بشردوستانه خوندیتوب د 5 کلونو لپاره ورکړل شوی ده 

دا د کډوالو وضعیت ته ورته دی. دا په ندرت سره د LGBTQI+ خلکو باندې پلي کیږي چې د پناه غوښتنه کوي.

د پاتې کیدو د حق په وسیلې کې د کډوالو د وضعیت او بشري خوندیتوب ترمنځ د توپیر په اړه ولولئ

3 مه پایله: د رخصتۍ بل فورم ورکړل شوی ده 

که چیرته د کډوالو مرک زي دفتر Office( )Home ستاسو غوښتنلیک رد کړ، تاسو به په ادي توګه د غوښتني حق ولرئ، د 

نورو معلوماتو لپاره اپیل یا غوښتنه ووینئ. 

4مه پایله:  د انګلستان څخه د وتلو وروسته د غوښتني حق نشته 

که د کورنیو چارو وزارت ستاسو غوښتنلیک رد کړی وي، نو تاسو به عموما د استیناف حق لرئ. د نورو معلوماتو لپاره ‘اپیل’ وګورئ. 

5 پایله: ردـ د اپیل حق نشته په څو قضیو ک

د کورنیو چارو وزارت ځینې وختونه د پناه غوښتنې ادعاوې “په ښکاره ډول بې بنسټه” بولي. دا پدې مانا ده چې دوی باور لري چې د پناه غوښتنه به بریالۍ نه وي، او د استیناف حق به نه وي. دا واقع کیدی شي که چیرې د کورنیو چارو وزارت باور ولري چې ستاسو اصلي هیواد خوندي دی. په خورا نادره قضیو کې، د کورنیو چارو وزارت به یوه ادعا تصدیق کړي که چیرې دوی فکر وکړي چې دا خورا د باور وړ نه دی چې سړی LGBTQI+ دی.

تاسو کولی شئ د وکیل په مرسته د قضایی بیاکتنې غوښتنه وکړئ.

کله چې یوه نوې ادعا تر سره شي (لاندې وګورئ په لږو قضیو کې، د کډوالو مرکزي دفتر Office( )Home  د غوښتنې حقونه د پناه غوښتنې د رد په وړاندي ځنډوي ځکه 

دلته مخکي غوښتنه ترسره شوي وه یا د پناه غوښتنکي ادعا د وضاحت لپاره فرصت شتون درلود. ته کولی شي چې دوكيل. 

په مرسته  د قضایی کتني لپاره غوښتنه وکړي. 

د پاتي کیدني په وسیلو کې د قضایی بیا کتنو په اړه ولولئ

 

که د مهاجرینو د وزارت مسوله اداره ستاسو غوښتنلک رد کړي، په دغه صورت کې به تاسو معموال د استناف غوښتنې حق ولرئ. تاسو باید د خپلې استناف غوښتنې فورم د هغي نیټي سره سم چې د رد لیک تاسوته استول شوی په 14 ورځو کې دننه د 

لومړئ درجې ( د کډوالو او پنا غوښتنې خونې) ته واستوئ . 

ستاسو استناف غوښتنه به د لومړئ درجي محکمي له قاضي له خوا وڅیړل شې، کومه چې د قانو محکمه ده. د کډوالو وزارت مسولې اداري قاضي د ازادئ اختیار لري. دا چې ولې ستاسو ادعا د کډوالو وزارت مسولې ادار لخو  رد کړل شوي تاسو باید د خپلې قضي لپاره دالیلو ته ځواب وویاست. 

له تاسو څخه تمه کیږي چې په محکمه کې ګډون وکړئ او د دکډوالو د وزارت مسولې اداري نماینده او دقاضي پوښتنو ته د شته ثبوتونو له مخې ځوابونه ووایاست. هرهغه شخص چې تاسو د شاهد په توګه لرئ کولی شې په مخکمه کې له تاسو سره ګډون 

وکړي. تاسو به استناف غوښتونکی یاست او د کډوالو د وزارت اداره Office( )Home به ځواب ویونکي وي. 

لومړۍ درجې محکمي اود علی دیوان  مخکې ته د استناف غوښتني د لیږد په اړه نور معلومات د . پاتې کیدنې د حق په وسیلو کې ولولئ یا یې په دې ویډیو کې چې ضمیمه شوي ووینئ. تاسو همدا ډول کولی شئ چې د استناف غوښتني د ال زیات معلوماتو د ترالسه کولو لپاره د د دولت ویب پانېته مراجعه 

.وکړئ  

د استناف غوښتنې محرمیت 

د انګلستان په محکمه یا نورو محکمو کې استناف غوښتنې عامې دی او د عامو خلکو هر وګړی کولی چې برخه پکې واخلي. ستاسو د استناف غوښتنه به د قاضي لخوا اوریدل کیږي نور استنافونه به په همدغه ورځ ښای له نورو خلکو 

لخوا ستاسو د قضي اړوند واوریدل شې. 

د هري استناف غوښتنې نیت ( لیکل شوي پریکړي چې د تفصیلې دالیلو لپاره چمتو شوي دی) یو عام ډول سند دی او د استناف غوښتونکي نوم به ولري او ټول شاهدن پکې ثبت شوي دي. دا ډول کړنې د لومړنۍ محکمي له لوري ډېر لږ 

وخت ترسره کیږي، خو ولې د علي دوان محکمې له لوري عموما ټولې پرېکړي نشریږي. 

که تاسو چیرته ونه غواړئ چې نوم مو په عام ډول سره وښودل شې، په دې صورت کې باید د علی دیوان محکمي ته 

خبر ورکړئ. د دې کار غوښتنه باید هغه وخت وکړئ چې تاسو کله د استناف غوښتني فورم محکمې ته استوئ. 

دوه شیان شتون لري چې تاسو کولی شئ له محکمې څخه یې غوښتنه وکړئ:  

.1    په نامعلومه توګه استاف کې ستاسو  نوم  دنوم لومړي  توري سره ځای پرځای کیږي یا، که دلته چیرته یو قوي دلیل 

شتون ولري، په دغه صورت کې ټول نمونه له پریکړو څخه وسیتل کیږي. د پریکړو په کاپیانو کې به ټول نمونه پاتي 

شې چې تاسو ته له کډوالو له ادراي  Office) (Home لخوا استول شوي دي، خو دغه نومونه به د عمومې لیست 

په ریکارډ کې شتون ونه لري یا د قضیو په هغه لیست چې داوریدو په خونه کې د باندي په دیوال ځړول شوی وي

 .2   که دلته چیرته قوي دلیل شتون ولري، نو اوریدنه به په یو شخصي ځای کې په داسي حال کې ترسره شې چې هیڅ 

شخص په خونه کې وجود ونه لرمحکمه باید د اوریدلو دمخه تاسو ته په لیکلي ډول ووایي چې آیا دوی ستاسو غوښتنو سره موافق دي. د اوریدنې په ورځ، مخکې له دې چې دا پیل شي، ډاډ ترلاسه کړئ چې د محکمې کارمندان پوهیږي چې د شخصي اوریدنې یا د نوم نه ښودلو امر شوی دی.

دلته له اولې درجې محکمي له لوري دوه ممکینه پایلي وړاندي شوي دی. 

1پایله: د استناف اجازه شتون لري 

دا په دې معنی داه چې تاسو ګټونکي یاست. د کډوالو اداره باید تاسو ته د کډوالۍ حالت  یا انساني تحفوظ درکړي، یا کوم بل ډول 

د رخصتۍ اجازه په هغه صورت کې درکړي چې تاسو استناف له مختلیفو پړاونو  په اساس  ګټلی وي، د بیلګې په ټوګه په 

انګلستان کې  ستاسو کرونی او شخصي ژوند. 

په هر صورت، د کډوالو اداره  Office( )Home په هغه وخت کې د استناف د غوښتنې لپاره  غوښتنه کولی شې چې د محکمي 

په پریکړو باورلري چې قاضي د قانوني پریکړو په جریان کې دمحکمي قاضي تیروتنه ترسره کړي ده. که چیرته د کډوالو اداره Office( )Home د استناف غوښتنې اجازه ترالسه کړي، په دغه صورت کې به ستاسو قضیه د علی دیوان محکمي ته واستول 

شې. 

2 پیاله: استناف له مینځه تللی دی 

په دې معنی چې تاسو قضیه له السه ورکړي ده. 

د علي دیوان محکمې ته د استناف غوښتني لپاره د اجازي غوښتنه 

د لومړۍ درجي محکمي د پرېکړي په وړاندي تاسو هغه وخت د علي دیوان محکمي ته د استناف غوښتني کولو  لپاره د اجازي غوښتنه کولی شې چې تاسو په دې باور ولري چې قاضي د قانوني پریکړو په عملي کولو کې تیروتنه کړي ده. . د قانوني پریکړو یوه غلطي، دا معنی لري چې قاضي هغه وخت چې پریکړي عملي کولی غلطي کړي ده یایې شاهد په نظر کې نیولی 

شوی دی او که دوی چیرته غلطي نه وي کړي، بیا دوی ښای ستاسو استناف غوښتني لپاره اجازه ورکړي. 

 تاسو باید په لیکلي بڼه غوښتنلیک چمتو کړي له 14 ورځو ورسته له هغي چې تاسو ته پرېکړي استول شوي وي. ستاسو وکیل باید تاسو ته مشوره درکړي ترڅو چې د استناف غوښتنې لپاره یوه اجازه بریالیتوب مومي. تاسو باید د اجزي ترالسه کولو 

غوښتنلیک داستناف غوښتني لپاره د لومړۍ درجې محکمي ته واستوئ. 

 

که چیرته د لومړۍ درجي محکمي د استناف غوښتني اجازه رد کړه، نو په دغه صورت کې د علي دیوان محکمي ته په مستقیم ډول خپله غوښتنه استولی شئ. که بیا هم چیرته د علی دیوان محکمي د استناف غوښتني اجازه ونه منله، بیا تاسو کولی شۍ د 

خپل وکیل په مرسته د قضای کتني لپاره غوښتنه وړاندي کولی شئ. 

د علی دیوان محکمي اوریدنه 

که چیرته لومړۍ درجي او علی دیوان محکمو تاسوته د استناف غوښتني لپاره اجازه درکړه، نو د دې لپاره به اوریدنه په علی 

دیوان محکمه کې صورت ونیسي. 

ه اوریدنه کې، که چیرته د لومړۍ درجي محکمي د قانون په پلي کولو کې تیروتنه ترسره کړي وه په دغه صورت کې د علی دیوان محکمه به لوکړۍ پریکړه کوي، که چیرته د علی دیوان محکمي کومه تیروتنه چې د قانون په پلي کولو کې ترسره شوي 

وه پیدا کړه، بیا به دوی یو یا دوه کارونه ترسره کوي. 

.1   د مخلتیوفو قضایانو د اوریدو لپاره به ستاسو قضیه بیرته د لومړۍ درجې محکمي ته واستول شې  

.2   دوی به بیا پریکړه دخپل ځان لپاره چمتو کړي.که چیرته د علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړه ، نو دابه د معمول په څیر له یوي بلي اوریدنې وروسته ترسره شې. که چیرته علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړئ له دې سره دوی 

کولی شي چي ستاسو استناف قبول یا له مینځه یوسي.  

. په بدیله توګه، د علی دیوان کولی شې چي دا پیدا کړي چې د لومړۍ درجي محکمي د قانونې پریکړو په ترسره کولو 

کې هیڅ ستونزه نه ده رامینځ ته شوي له دی ورسته د خپلي پلټنې په ساس ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه وړلی شي. 

د علی دیوان د محکمي پریکړه په محکمه کې عملی کیدلی شي، خو دا ډیره پیچلي ده نو د دې لپاره به تاسو دخپل وکیل مرستې 

ته ضرورت پیدا کړئ. 

که چیرته ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه والړه او دبیا لپاره د استناف غوښتنه ونه کړای شئ، بیا نو دا ممکینه ده چې د پناه 

غوښتنې لپاره بیا له سره یوه تازه ادعا چمتو کړئ خو البته د تازه ادعا ترسره کونه به ستاسو لپاره ساده خبره نه وي. 

تاسو کولی شئ چې یوه تازه ادعا چمتو کړئ، یا اضافه سپارنې، که تاسو کولی شئ چې یو نوی شاهید ترالسه کړئ یا که ستاسو په هیواد کې د LGBTQI+ خلکو لپاره حالت تغیر وموند. تاسو باید د لیدني وخت وټاکۍ ترڅو په لیور پور کې د سپارنو په په یونټ کې ګډون وکړئ چې خپل نوی ثبوت وسپارئ . په ورته شریطو کې، له تاسو څخه لیورپورته د تلو تمه نه کیږي دمثال په 

توګه. که تاسو چیرته و ځنډول شوئ یا مو د طبی ستونزو له امله سفر نشو کړای

تاسو کولی شئ د حکومت په ویب پاڼه کې د یوې نوې ادعا کولو پروسې په اړه ولولئ

د دې لپاره چې وکیل ترالسه کړئ، کولی شئ چې Rainbow Migration website   د دې لپاره چې وکیل ترالسه کړئ، کولی شئ چ

وکیالن لري او د کار لپاره به تاسو پیسي ورکوئ او یا هم دغه وکیالنو ته دولت پیسي ورکوي. 

 که تاسو چیرته پوره پیسي ونه لرئ ترڅو وکیل ته یې ورکړئ، په دغه صورت کې ښای د قانوني مرستو ترالسه 

کولو حق درکړل شي. قانوني وکیالن د دې لپاره ښه دي چې دوی اکثره د پناه غوښتنې په کار، او د متخصصینو د ازموینو په تېرولو کې ډېري تجربي لري. 

د دي لپاره قانوني مرسرتي ورکول کیږي: 

● ستاسو وکیل ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنلیک چمتو کوي
● یو مسلکي ژباړونکی چې ستاسو د وکیل سره په ملاقات کې برخه واخلي
● د شواهدو ژباړه
● د اړتیا په صورت کې طبي یا د هیواد متخصص راپورونه
● ستاسو وکیل ستاسو استیناف چمتو کوي
● ستاسو وکیل یا یو وکیل چې د منځګړیتوب په اوریدنه کې ستاسو استازیتوب وکړي

قانوني مرستي معموال وکیل ته په غه صورت کي نه ورکول کیږي چې ستاسو په نماینده ګئ ستاسو د پناه غوښتنې ادعا د کډوالو د اداري سره راجستر کړي. او یا ترهغي چې تاسو په ځنډ  یا بند کې یاست ستاسو  سره د پناه غوښتنې په مرکه کې ګډون ونه 

شي کړای. هغه ته په هغه صورت کي پیسي نه ورکول کیږي چې د پناه غوښتني استنافونه د پریالیتوب وړ نه وي. 

د یو قوي  دلیل په شتون سره به  قانوني مرستي نوي قانوني وکیل ته د مرستو بدلون ورکړي، 

که تاسو د کډوالو اداري لخوا توقیف کې یاست او د قانوني مرستی وکیل ته اړتیا لرئ د خیریه بنسټ دفتر ته څخه غوښتنه وکړئ 

ترڅو د قانوني جراحی لپاره مو وټاکي. 

ډادمن ووسۍ چې تاسو د خپل وکیل سره د قضی په جوړولو کې ډېره مرسته کوئ. که غواړئ باید ډېر څه ترسره شې له هغه څخه پوښتنه وکړئ. که چیرته د هغه کار لپاره اندیښنه لرئ چې ستاسو په قضیه کې ترسره شوي دی، په دغه صورت کې ښای موږ وکولی شو چې له تاسو سره مرسته وکړو ــ مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ټینګه کړئ 

دلته د هر چا لپاره  چې اړتیا ورته لري داسي کوم وکیل نشته چې قانوني مرسته ترالسه کوي. Rainbow Migration ځیني وختونه دهغو 

خلکو سره مرستي کوي چې کله هغوی له ځان لپاره وکیل پیدا نه کړای شې

  وګورئ چې تاسو قانوني مرستې ترلاسه کولی شئ

د حقوقي مرستو نور وکیلان وګورئ د حقوقي مرستو د ادارې په ویب پاڼه کې.